Lilith, Nodul Nord si Chiron in astrologie


LILITH, NODUL NORD ŞI CHIRON 

Cred că, dacă am reuşi să înţelegem pe deplin semnificaţia acestor trei elemente dintr-o harta astrală, am putea să acceptăm mai uşor şi să înţelegem profund menirea noastră.

Lilith şi Nodurile Lunare sunt indisolubil legate de poziţia Lunii. De aceea, pentru a analiză în profunzime relaţia dintre cele trei elemente, liantul principal este Luna. Cu atât mai importantă este Luna, cu cât ea va activă cu fiecare ciclu lunar aceste puncte, dându-ne posibilitatea să acţionăm în cele mai potrivite momente.

Pentru că Lilith este un punct virtual, care nu este o concretizare materială ca o planetă, influenţa ei este de natură foarte subtilă şi profundă, fiindu-ne parţial neînţeles sensul şi modul ei de a acţiona asupra noastră. Definiţiile atribuie acestui punct din temă toate aspectele legate de sexualitatea prost înţeleasă, de micimile noastre sufleteşti, de refuzul de a accepta convenţiile sociale şi morale ale societăţii în care ne aflăm.

Este interesant faptul că domiciliul este atribuit Scorpionului, şi aici, dacă ne gândim la profesiile de chirurg sau ginecolog atribuite nativilor Scorpion, aş putea spune că, metaforic, munca pe care o face Lilith se poate asemăna cu specializările acestea. Este ceva ce nu putem vedea şi accepta, datorită propriilor noastre limitări, fiind în permanenţă nevoie de un factor din exterior pentru a ne elibera de probleme. Am constatat că Lilith se manifestă numai atunci când suntem în contact cu o persoană, iar ea, persoana, ne provoacă conştientizarea şi suferinţa.

Lilith este locul din tema unde este cel mai nevralgic punct, care se activează în cele mai neaşteptate momente, la tranzitele Lunii sau la întâlnirea cu Lilithul unei alte persoane. Într-un articol viitor o să aduc exemple şi situaţii concrete de viaţă, care certifică acest mod de manifestare a lui Lilith.

Din poziţionarea ca punct virtual, drept focar al elipsei, fără a fi nevoie de o interpretare astrologică, putem deduce că este punctul unde se concentrează toată puterea acestei figuri. În celălalt focar al elipsei se află Pământul, planul material, lucrurile concrete vizibile, unde atenţia noastră este concentrată 90% din timp. Dacă ţinem cont de formularea matematică conform căreia suma, produsul său diferenţa distanţelor de la aceste două puncte până la orbita Lunii sunt constante, ar fi logic ca noi să ne ocupăm atât de viaţa noastră exterioară cât şi de cea interioară, de emoţiile noastre exteriorizate cât şi de cele neînţelese sau nemanifestate. De aceea, putem defini ca Lilith este într-o temă un punct de dezechilibru, datorat unei proaste repartizări a energiilor şi a emoţiilor noastre. Funcţie de casă sau de aspecte ne putem explica natura şi modul cel mai frecvent de manifestare.

Extrapolând, Chiron este punctul din tema care semnifică rana nevindecată din sufletul nostru, dar pe care o putem vedea şi accepta mai uşor. El are cam aceeaşi semnificaţie ca şi Lilith, fiind un intermediar între planul material acceptat de cunoaşterea noastră (graniţa cu Saturn) şi planul spiritual la care putem accede numai prin expansiunea conştiinţei datorată lui Uranus. Acolo putem ajunge numai dacă analizăm relaţia profundă dintre Chiron şi Lilith şi îl folosim pe Chiron pentru a privi rana noastră ascunsă, dintr-o perspectivă superioară, detaşaţi de catalogări şi convenienţe.

Axa Nodurilor Lunare este cel de-al treilea punct din care trebuie să privim acest aspect, el ne aduce siguranţa că modul nostru de percepţie este corect. Tot din geometrie ştim că triunghiul este figura geometrică cea mai solidă şi perfectă, asigurându-ne stabilitate.

Deci aceste trei puncte din tema trebuie privite corelat, orice separare a lor ducând la pierderea unui perspective importante. Luna în relaţie separată cu cele trei puncte ne atenţionează cum ne manifestăm emoţional din cele trei perspective.

Este demn de remarcat faptul că Nodurile Lunare şi Chiron au mişcare aparent retrogradă, ceea ce semnifică şansa pe care o avem de a înţelege şi conştientiza lecţiile de viaţă. În schimb, Luna şi Lilith nu au această mişcare, ele se mişca numai "într-un sens" - acela al acceptării în prima fază - ca apoi plini de respect şi umilinţă să explorăm latura "nevăzută" a Lunii şi pe invizibilă Lilith. În acest moment ne este testată credinţa în ceea ce este dincolo de ceea ce putem vedea, înţelege sau accepta.

(de Gabriela Apostol)